Make your own free website on Tripod.com

Prensiplerimiz

Gurubumuz ulusal ve uluslararası reklam kuruluşlarının tüm prensiplerini, kurallarını ve yükümlülüklerni kabul eder ve bu şartlar altında çalışır. En önemli temel İlkemiz bütün reklamlar yasal,ahlaki,dürüst ve doğru olmalıdır.Her reklam, toplumsal sorumluluğun bilincinde olarak hazırlanmalı ve iş hayatında genel kabul gören rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.Hiçbir reklam kamuoyunun reklama olan güvenini sarsıcı nitelikte olmamalıdır.

Yükümlülükler

Gurubumuz,reklamveren ile tam işbirliği içinde çalışmayı,verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi,reklamverenin onayı olmaksızın,tanıtımını yaptığı ürünlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı; reklamveren ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda gurubumuzla her alanda işbirliği yapmayı,özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi,hizmetin yürütülmesinde gurubumuzu tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahüt eder.

Ücret ve Kapsamı

Ücret oranı taraflarca kararlaştırılacak bir komisyon olabileceği gibi,bunun yerine:sabit ücret,proje bazında ücret,harcanan zaman bazında ücret,minimum ücret garantisi ve komisyona ek ücret garantisi şeklinde olabilir. Taraflar hangi biçimi kabul etmişse,onun koşullarını aralarında kararlaştırırlar. Yapım, yayın, organizasyon, araştırma ve vergiler ücretin kapsamındadır.

Ödeme Koşulları

Gurubumuz,reklamverenden projeyi aldıktan sonra reklam metnini,tasarımıni,zamanı,yeri ve bütçesini onaya sunar ve onayın alınması ile birlikte reklamveren öncelikli yapım maliyetlerini avans olarak iş başlamadan önce gurubumuza öder.Geri kalan ödeme işin tesliminde tamamlanır.

Yapım Süreci

Senaryosuna,işin ivediliğine yada çalışma ilişkilerine bağlı olarak her filmin yapımında farklı üretim yönetimi izlenebilir,özel takvim uygulanabilir.Yapım süreci ayrıntılı brief toplantısı,bütçe önerisi,ödeme koşulları ve yapım takvimi,bütçe onayı ve avans ödenmesi,sanatçı ve mekan anlaşmaları,çekim,post prodüksüyon ve filmin reklamverene sunumu şeklinde gelişir.